Kandydat

"Kandydat"

Kandydatem podobnie jak Ekspertem może zostać każdy użytkownik serwisu BetOnline. Wystarczy udowodnić swoją przydatność dobrą skutecznością typów, wysoką jakością analiz pisanych na blogach i szeroko pojętą aktywnością na portalu (komentarze na blogach, merytoryczne dyskusje na czacie, udział w konkursach). Każdy Kandydat bierze udział w specjalnym konkursie, którego reguły podane zostały poniżej.

Regulamin konkursu "Kandydat"

1. Konkurs "Kandydat" jest de facto kontynuacją znanej od lat z naszego portalu "II Ligi Expertów" i ostatnim krokiem do uzyskania rangi Experta, którą posiadają tylko najlepsi typerzy portalu BetOnline.

2. Rangę Kandydata uzyskują typerzy:

- relegowani z grona Expertów

- wyróżniający się swoimi typami, analizami, aktywnością na portalu i wynikami w konkursach

- wytypowani w specjalnych przypadkach przez administrację.


3. Zasady typowania są niemal identyczne jak te dla Expertów:

3.1. Konkurs trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca i polega na podaniu przez każdego Kandydata od 30 do 45 typów. Jednak nie więcej niż czterech (4) typów dziennie. Każdy Kandydat może w danym miesiącu podać typy z maksymalnie trzech (3) dyscyplin.

3.2. Typy należy dodawać po kursie nie mniejszym niż 1,30 i nie większym niż 2,50. Kursy muszą pochodzić z wybranego bukmachera internetowego z chwili wstawiania typu do panelu. Zarówno typy jak i kursy nie mogą zostać po ich zatwierdzeniu zmienione. 

3.3. Typ i towarzyszącą mu analizę można podać najpóźniej 3 godziny przed meczem i nie wcześniej niż na 5 dni przed jego startem (np. typy na piątek można podać najwcześniej w niedzielę go poprzedzającą). Typy na nowy miesiąc podajemy dopiero po jego rozpoczęciu i ogłoszeniu przez administrację BetOnline listy Kandydatów.

3.4. Obowiązuje zasada 1 typ-1 Kandydat. Typ dodany przez jednego z uczestników nie może być zdublowany przez kolejnych. Możliwe jest natomiast podanie kilku typów do tego samego spotkania, ale nie mogą być to propozycje zaprzeczające już podanym lub de facto tożsame. 

3.5. Każdy Kandydat może podać tylko jeden typ do danego meczu. Niedopuszczalne są dwie propozycje do tego samego samego spotkania. W przypadku zmagań, w których bierze udział większa liczba zawodników lub konkursów drużynowych można podać tylko jeden typ na danego zawodnika/drużynę. 

3.6. 
Należność za trafną analizę liczona jest od kursu 1,50 i wynosi 5 PLN. Przy czym tylko Kandydaci, których Yield będzie dodatni na koniec miesiąca otrzymają wynagrodzenie za analizy. Kandydat z minusowym wskaźnikiem Yield nie otrzyma należności za poprawne analizy bukmacherskie.


4. Nagminne dublowanie typów z panelu Expertów jest zakazane. Może zaowocować pozbawieniem możliwości awansu lub nawet wykluczeniem z konkursu "Kandydatów". 

5. Awans co miesiąc ma zapewniony tylko zwycięzca, o ile jego Yield jest wyższy niż 5%, a skuteczność nie gorsza niż 65%. Dodatkowo może awansować inna osoba pod warunkiem, że spełnia podane powyżej wymogi, a w panelu Expertów jest zapotrzebowanie na typera z danej dyscypliny.

6. Nagrody zostaną przelane na konto Skrill:

Yield

1. 150 PLN + awans

2. 100 PLN

3. 50 PLN

6. Zasady utraty rangi Kandydat i spadku z panelu identyczne jak w elicie:

W tym zakresie nie ma żadnego automatyzmu. Decyzje na koniec każdego miesiąca podejmuje administracja BetOnline, oceniając przydatność każdego z Kandydatów indywidualnie. Przyczyną spadku mogą być przede wszystkim:

- Niedochodowe typy, czyli ujemny Yield w krótkim i/lub długim okresie

- Niska skuteczność procentowa typów

- Brak analiz i nieuczestniczenie w życiu portalu (dyskusje na czacie, udział w konkursach) 

- Oszustwa, czyli np. zawyżanie kursów, podawanie nieistniejących zakładów, kopiowanie typów i analiz z innych portali czy multikonto i tym podobne

- Notoryczny brak linków do live/video i brak przestrzegania innych technicznych wymogów wskazanych przed administrację

- Nieusprawiedliwione i notoryczne nie wypełnianie minimalnego miesięcznego limitu typów (30)

- Ponadto, przy nadmiarze typerów jednej dyscypliny administracja może zrezygnować z najsłabszego z nich nawet, jeśli osiąga on przyzwoite wyniki. Przy podejmowaniu takiej decyzji kluczowymi czynnikami są: Yield krótko i długoterminowy w panelu, skuteczność, analizy, aktywność na Portalu.

7. Wszelkie załączniki (dodatkowy regulamin techniczny i objaśnienia) są integralną częścią obowiązującego regulaminu. 

8. Każda osoba przyjmująca rangę Kandydata akceptuje tym samym wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.

9. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie trwania konkursu, a wszelkie decyzje podjęte przez organizatorów są ostateczne i niepodważalne. W razie spornych sytuacji np. dotyczących interpretacji regulaminu głos decydujący ma Administracja.

_________________________________________________________________________________________

Objaśnienia (dotyczą też konkursu "Kandydatów" )

*Odnośnie limitu trzech dyscyplin: Piłka nożna oraz jej halową i plażową odmianę traktujemy jako jedną dyscyplinę. Tak jak siatkówkę halową i plażową. Podobnie wygląda sprawa ze sportami zimowymi (z wyłączeniem hokeja), ze sportami motorowymi (z wyłączeniem żużla) i lekkoatletyką.

**Zasada 1 typ = 1 Expert, oznacza, że w panelu typów tylko jeden Expert może obstawić ten sam typ. Możliwe jest natomiast typowanie tego samego meczu przez wielu Expertów, ale z innym typem. Nie może to być jednak typ przeciwstawny, czyli jeśli ktoś typuje zwycięstwo drużyny A, drugi typer nie może stawiać na drużynę B. Nie może być to też typ de facto tożsamy.
 

Przykłady:

A) Piłka nożna: 

- Jeśli jeden typer gra zakład na over 2, to inny nie może grać over 2,5. Musi sięgną po linię wyższą o co najmniej punkt (over 3 lub over 3,5 najmniej) 

- Jeśli ktoś doda typ 1X, to inna osoba nie może dodać zakładu 1 (DNB)

- Jeśli ktoś poda typ 1, to inny typer nie może zagrać zakładu z handicapem -1 [AH]. W takim wypadku dopuszczalny jest handicap europejski -1,5 i inne wyższe azjany

- Jeśli ktoś poda zakład na kartki, to inny Expert nie może zaproponować tożsamego zakłady na punkty karne

- Jeśli ktoś poda zakład STG2-NIE, to inny typer nie może wrzucić BTS-NIE

B) Piłka Ręczna: 

- Jeśli jeden typer zagra typ 1, to kolejny nie może dodać do danego meczu handicapu, zakładu 1X czy 1 (DNB)

- Jeśli jakiś typer wrzuci zakład na under/over, to inny nie może podać typu z tej kategorii

C) Siatkówka: 

- Jeśli ktoś poda typ na handi punktowe (-8,5), to inna osoba nie może grać już punktowego np. -11,5. 

- Jeśli ktoś poda zakład under/over, to inny nie może podać typu z tej kategorii

D) Tenis

- Jeśli ktoś poda typ na handi gemowe (+4,5), to inna osoba nie może grać już gemowego np. +6,5

E) Koszykówka: 

- Jeśli ktoś poda typ na wygraną jednej z ekip, kolejny nie może podać już typu z handicapem. 

- Jeśli typer poda zakład na over, to inny zakład under/over jest już niedopuszczalny


Podane powyżej przykłady z pewnością nie wyczerpują katalogu "typów de facto tożsamych". Gdyby ktoś miał wątpliwości to przed dodaniem typu powinien skonsultować się z administracją BetOnline.

Instrukcja dodawania typów do panelu

Skróty meczów video bramki meczyki online 0

  1. sts bonus bez depozytu 2021
  2. Najnowsze wiadomości

Pokaż więcej postów
Zgłoś błąd
Nowa oferta bonusów bez depozytu w STS z kodem BETONLINE!Odbieram bonus